Korzystanie z Newslettera

Administratorem danych osobowych pozostawionych w formularzu Newsletter jest Anna Mądra, ul.Ksieżycowa 8, 05-825 Kozerki.
Dane przetwarzane są w celu wysyłki newslettera na podstawie Twojej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera. W takiej sytuacji wiadomości nie są dalej do Ciebie wysyłane, ale Twoje dane nadal są przechowywanie w systemie mailingowym w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z newsletterem, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowanym przez administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Dane zostaną usunięte po upływie terminu przedawnienia roszczeń związanych z newsletterem.
Dane przekazywane są do USA w związku z korzystaniem z systemu MailerLite, który przechowuje dane na serwerach zlokalizowanych w USA. MailerLite gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych.
Twoje uprawnienia związane z przetwarzaniem danych: prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Swoje uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisany w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, by otrzymywać newsletter.